Om oss

Styrelsemedlemmar

Styrelse och representanter för Bostadsrättsföreningen Skytten i Duvbo 2020-05-14

 

UPPDRAG NAMN ADRESS TELEFON
Ordförande Christina Mikkelsen Solvallavägen 39 A 08 29 14 04
Vice ordförande Anders Füri Solvallavägen 39 B 070 606 03 27
Sekreterare Peter Erlandsson Duvkullavägen 42 A 076 273 87 38
Ledamot Madelene Kärrström Duvkullavägen 42 A 070 550 60 88
Ledamot Nahid Zare Bidaky Solvallavägen 48 A 070 403 28 98
Suppleant Mikael Burlin Solvallavägen 41 B 073 973 11 60
Suppleant Rick Forsling Duvkullavägen 36A 070 548 14 73
Suppleant Clas Heinegård Solvallavägen 46 B 070 616 14 17
Revisor Peter Johansson Allegretto Revision KB 08 644 18 00
Revisorsuppleant Roland Brehme Allegretto Revision KB 08 644 18 00
Revisor (intern) Jan-Olov Lundberg Duvkullavägen 40 A 070 539 79 00
Revisorsuppleant (intern) Hans Andersson Solvallavägen 46 NB 073 072 67 73
Fastighetskontoret skytten.duvbo@gmail.com Solvallavägen 48 08 29 74 35
Fastighetsskötare Lars Lagerbäck Fastighetskonmtoret 070 510 74 35
Valberedning Britt-Marie Lundberg Duvkullavägen 40 A 070 595 31 73
Valberedning Lars Lagerbäck Solvallavägen 46 A 070 510 74 35
Valberedning Eva Bergström Duvkullavägen 40 B 070-773 70 49
Firmatecknare 2 ordinarie styrelseledamöter i förening    

 

Webmaster

Anders Füri
Email: anders.furi@gmail.com

Fastighetsexpedition

Fastighetsexpeditionen och formuläret för Felanmälan

Felanmälan görs antingen via telefon på expeditionen till telefonnummer 08-29 74 35, mobil 070-510 74 35, via mejlformuläret här nedanför eller så går det bra att lämna en lapp i brevlådan på expeditionen på Solvallavägen 48. Vid anmälan ska det tydligt framgå vad som är fel, vilken lägenhet det berör samt kontaktuppgifter till anmälaren.

Bokning av föreningslokal kan också göras via mejlformuläret här nedanför.

 

Vän av ordning

Ordningsreglerna hos Brf Skytten hittas här som ett nedladdningsbart som PDF-fil.

 

Avgifter för p-platser och garage

  • Hyran för mc-garage 180 kronor per månad och plats.
  • Hyran för p-plats 200 kronor per månad och plats.
  • Hyran för litet varmgarage 455 kronor per månad.
  • Hyran för stort varmgarage 660 kronor per månad.
  • Hyran för kallgarage 415 kronor per månad.

Rekommendationer

  • Tappvarmvattnet skall hålla minst +55 grader celsius
  • Installera gärna badrumsfläkt
  • Vädra badrummet ofta
  • Kemikalier, elmaterial mm. får inte kastas i sopnedkasten eller bland grovsoporna
  • Alla rekommenderas ha bostadsrättstilläggsförsäkring till sin hemförsäkring.