Ordningsregler

Ordningsreglerna hos Brf Skytten,

som en Word-fil:  Ordningsregler 2017 BRF Skytten 

eller som PDF-fil: Ordningsregler 2017 BRF Skytten

 

Avgifter för p-platser och garage

• Hyran för mc-garage 180 kronor per månad och plats. 
• Hyran för p-plats 200 kronor per månad och plats. 
• Hyran för litet varmgarage 455 kronor per månad. 
• Hyran för stort varmgarage 660 kronor per månad. 
• Hyran för kallgarage 415 kronor per månad. 

 

Rekommendationer
• Tappvarmvattnet skall hålla minst +55 grader celsius
• Installera gärna badrumsfläkt
• Vädra badrummet ofta
• Kemikalier, elmaterial mm. får inte kastas i sopnedkasten eller bland grovsoporna
• Alla rekommenderas ha bostadsrättstilläggsförsäkring till sin hemförsäkring.