Com Hem – finns i samtliga lägenheter

Telia – finns i samtliga lägenheter

Sundbybergs Stadsnät – finns i många lägenheter och där det inte finns kan man få det indraget mot en avgift då det finns framdraget till varje våningsplan.

För uppgift om tjänster, priser m.m. ska du kontakta res­pektive operatör!

Styrelsen