VIKTIG INFORMATION
För att underlätta åtkomst av hjärtstartaren som är placerad i
grovtvättstugan kommer vi inom kort att byta låscylinder på
grovtvättstugans dörr samt på båda entréportarna till hus 6 så att
din egen portnyckel passar i dessa lås.
Du som erhållit tidigare grovtvättstugenyckel ombeds sedan
återlämna den till fastighetsexpeditionen (brevinkast i dörr via
porten eller i entrédörren bakom skorstenen).
Tack!
Fastighetsskötaren