Att sälja

Håller du på att sälja din lägenhet i vår förening? Här hittar du information om det du behöver veta vid försäljning?

 

Vid försäljning

Vilka dokument behövs?

 

Överlåtelseavgift till Arcada
Arcada har brf Skyttens lägenhetsförteckning. Vid köp och vid försäljning av en bostad betalar köparen överlåtelseavgift till Arcada. Vid pantsättning betalar pantsättaren en avgift till Arcada. Avgift tas ut i enlighet med stadgarna §4, 7:e stycket; Överlåtelse 2,5% av prisbasbeloppet och pantsättningsavgift 1% av basbeloppet.

 

Att tänka på

Råd när du säljer bostadsrätt

 

1. Val av fastighetsmäklare
Välj en mäklare med god lokalkännedom. Träffa ett par olika och välj inte bara efter arvodet.

 

2. Sälj när du behöver
Vänta inte med att sälja för att göra det vid en viss tid på året. Se bara till att du säljer och köper under samma period, för att minska riskerna för prisfall eller prisökning.

 

3. Sälj först och köp sen
Ibland tar det lång tid med försäljningen, hamnar du i en situation där du köpt före du sålt kan banken eventuellt bevilja ett överbryggningslån för den tiden du har dubbla boenden. Kontakta banken.

 

4. Prospekt
Fastighetsmäklaren bör presentera din bostad på bästa sätt, utan att förvränga sanningen. Läs noggrant igenom vad mäklaren har skrivit om din bostad och hur den presenteras i både text och fotografier.

 

5. Budgivning
Lyssna på mäklarens omdöme gällande de inkomna buden. Enligt ny lag skall både säljaren och köparen få möjlighet att se namn på alla budgivare, då budgivningen är klar.

6. Ditt ansvar som säljare
Tänk på att du är skyldig att berätta allt du vet om bostaden. Döljer du något för köparen kan konsekvenserna bli omfattande längre fram. Tänk på att mindre fel ganska lätt accepteras av köparen om denne fått reda på det i samband med köpet. Dessa mindre fel inverkar sällan på priset.

 

7. Glöm inte försäkringen
Se till att bostaden är försäkrad ända fram till dess att den nye ägaren tar över